петък, 23 ноември 2007 г.

Дневник на Глобализацията

Дневник на ГлобализациятаИдеята за написването на тази книга се породи в мен ,след неуспешните опити на българския народ,на българската интелигенция,на българската журналистика и политици да дадат задоволителен отговор на кризата в Югославия :какво става;какво се случи;кой е прав;кой сгреши;къде сгреши ;къде е истината.
Книгата макар и да заема ясна и категорична позиция в полза на едната страна в конфликта мисля ,че е написана обективно и обосновано .
Същностна черта на едно демократично общество е плурализма от мнения.Там където има една истина за всички хора – там няма демокрация.
Това е моята истина ,не карам никои да я приема,но ще е добре за всеки да се запознае с нея.
Приятно четене.

Книгата е в чест и на всички американски мъже и жени от американската армия дали живота си през ХХ век в борбата с империализма, фашизма, комунизма и ислямския фанатизъм.Списание “Times” ОБЯВИ ЗА ЛИЧНОСТ НА 2003 ГОДИНА ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ,заради тяхната служба в полза на свободата и демокрацията.В столетията преди нас в хилядолетията преди нас са се водели най-много и най-различни войни всички те си приличат по едно те са войни за територии и природни богатства .Дори религиозните войни през Средновековието м/у Католицизма и Протестанството ,Западния свят и Османската империя ,Кръстоносните походи по-рано не са войни за идеи и ценности ,а за територии.Едва в края на второто хилядолетие след Христа сме свидетели на първата война в историята на човечеството за ценности и в името на ценности.
Много пъти си задавах въпроса защо тази война е толкова неразбираема за българския народ,то коя ли война е разбираема,но българите не неосъзнават и още не могат да осъзнаят защо Западният свят води тази война със нашите съседи от Югославия.И отговора е много прост –чисто и просто българите не са закърмени със същите ценности на които се крепи Западната цивилизация:
СВОБОДА – вече 10 год. След 10.11.89г българина се чувства неловко като свободен човек,все едно е непълнолетно дете недорасло да бъде самостоятелно .Българинът непрекъснато очаква нещо от държавата /преди от партията /,държавата да му намери работа,държавата да му пласира залежалата стока ,държавата да определи цените на залежалата селско стопанска продукция,държавата това ,държавата онова.Този все още непълнолетен българин,не е свикнал да бъде свободен човек да взима решенията за своята съдба ,той очаква непрекъснато нещо от майката закрилница – държава.
На запад не е така – хората са “пълнолетни “ готови самостоятелно да взимат решения и да ги изпълняват .Те сами си търсят работа ,намират свободни пазари за своята продукция.Пазара /търсенето и предлагането/ определя цената на стоката,а не някои друг /правителството/.
РАВЕНСТВОТО – този принцип българското и западното общество го разбират по различен начин .За българина равенството е равенството в социално изражение,за западняка равенството е равенство в правата.Половин век социализъм са довели до уравнивиловката ,че всички трябва да са еднакво бедни или еднакво богати независимо ,че един работи повече от друг или има повече знания и отговорности.Нормалното равенство е въплатено в чл.6 от БК”Всички хора са равни пред закона “,и ал.2 “не се допуска дискриминация или пливилегии на полов,расов,етнически,образователен,религиозен или какъвто и да е друг признак” .Този принцип е въплатен във всички Конституции в Европа .Но и той като принципа за свободата не действа на Балканите.Приватизацията на Балканите я печелят винаги наши хора,на чиновнически места се уреждат пак връзкари ,а не знаещи и можещи хора.Народите са нетолерантни към различния,малцинствата навсякъде са дискриминирани и унижавани .Не мога да се съглася че българина е толерантен .В какво се изразява тази толерантност може би във Възродителния процес ,които по нищо не се различава от етническите чистки на Милошевич и който беше съпроводен със същите ужасяващи престъпления.10 год. След 10.11.89г все още нищо не е осветлено и все още няма нито един осъден пряк извършител или лице дало заповеди за престъпленията срещу българските турци.И това ако не е срам и позор за цивилизована нация за каквато се смятаме.Това което ни спаси от въздушни удари на НАТО и сухопътна интервенция на Турция е все още съществуващия тогава Варшавски договор,СССР,КПСС. /Ето защо членството във военен съюз като НАТО е толкова важно за страната/.
Отношението към другото голямо малцинство е също показателно.Ромите са първите които се съкращават в предприятията .Резултата е висока безработица сред тях и голяма престъпност.Допълнителен проблем е и ниското образование което спомага за невъзможноста да си намерят работа.
Положението на запад също не е цветущо отрицателното отношение към емигрантите е силно развито ,но проучванията в Германия показват че дискриминацията в източната част е много по силна от западната част на обединена Германия ,което е резултат на 45 год. Комунистическо промиване на мозъците.
По тези три принципа СВОБОДА,РАВЕНСТВО,ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА България и Запада стоят на светлинни години едни от друг.Но това не може и да бъде по друг начин,от цялата си 13 вековна история моята родина е живяла във време на демокрация има няма 60 год. От 1878г – до 1934г и то със условности и 10 год. След 1989г. И то със условности.Имайки предвид ,че миналия демократичен опит е забравен , то нашата демокрация е едно 10 год.непълнолетно дете.Докато една Англия, САЩ, донякъде Франция са вековни демокрации .За начало на английската демокрация се взема периода от около 1770г,когато Правителството започва да се избира от Парламента , а не да се назначава от краля.Може би още 10г трябва да минат за да може нашата демокрация да излезе от пубертета и да започнат да се спазват поне част от принципите на демокрацията.
Ето защо българина не може да разбере защо се води войната в Югославия,напротив той много добре би разбрал и би възприел тази война ,ако може да си отговори на въпроса “защо”.Той би разбрал, ако в Югославия имаше петрол,злато ,диаманти ,ако това бе война за територия стратегически местности,проливи или каквото и да е,но не и ценности.Това му се вижда нещо имагинерно, нереално,което не може да се пипне,нещо което не се яде.Човешките права за българина са лозунг, а не принцип приложим на практика.Той поставя начело националния суверенитет,даже когато зад него се прикриват диктаторски режими,които унижават и унищожават собствените си граждани ,над човешките права.Ето тук съществената разлика между западните общества и източните/в частност българското/Но светът през последното половин хилядолетие се управлява от Западния свят и няма изгледи това да се промени .
Ценностите на Западните общества ще надделеят и ще застанат в центъра на ново законодателство поставящо защитата на човешките права над държавата и нейното правителство

Няма коментари: