понеделник, 24 декември 2007 г.

ПОДХОДИ КЪМ АВТОРИТАРНИТЕ РЕЖИМИ

ПОДХОДИ КЪМ АВТОРИТАРНИТЕ РЕЖИМИ:
Теорията че “революциите стават тогава когато народът е укрилен от определени надежди ,очаквания ,а не когато е най-подтиснат и угнетен има ярък пример в историята на Османската империя.През ерата на Танзимата /след 1839г/ в Османската империя се започват реформи .Те прокламират равенство на всички етноси и религии в империята.Равноправието между християни и мюсюлмани остава на книга ,но реформите дават резултат в Икономиката . Благосъстоянието на християнското население се повишава,развиват се търговските връзки в рамките на империята,разпростираща се на три континента .Търговския трафик по Дунав , стопанските взаимоотношения със Средна и Западна Европа се увеличават.В резултат в сред християнските народи се образува една по-благосъстоятелна прослойка от населението откриват се училища,театри,строят се църкви.Като пример за толерантно отношение към различните вероизповедания в Късната Османска империя може да се даде Сараево ,където един до друг са църква ,джамия и синагога.Толерантност която е непозната за други много по-безчовечни империи като руската например.Точно в такъв период на икономически,културен и религиозен,и социален подем българите завоюват своята независимост.Това не става в периода на най-големи репресии и жестокости през Средновековието.
Това идва да покаже безсмислеността на изолацията на Куба от свободния свят ,ако Америка отмени забраната за контакти с тази страна вероятността от свалянето на режима на Кастро многократно се увеличава.

Няма коментари: