петък, 28 декември 2007 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ:Държавите –членки трябва да имат паралелни ,успоредни компетентности в едни и същи области ,а не изключващи се .Европейската армия ще защитава общността,а националната основно сигурността на страната –членка.Макар че е изключено страна-членка да откаже помощ на друга страна –членка.ЕС трябва да има право да установява дипломатически отношения ,да членува в международни организации – като ООН,да се присъединява към международни договори./последното се предвижда в проекта за европейска конституция от 2003 год./ ЕС ще защитава общностните интереси,а държавата –членка своите национални.Макар че между двете не трябва да има сериозна разлика.Погрешен път е едни области да са изцяло в прерогативите на общността ,а други в компетенциите на страните-членки.Така се нарушава суверенитета и на общността и на държавата –членка.И държавите и ЕС трябва да имат право на еднакви компетенции във всички области,при зачитане на принципа на субсидиарност.След като е по-добре за търговията да има една валута ,вместо 15 издаването на пари ще е от компетенциите на общността.Но не трябва да се нарушава правото на всяка държава да издава собствена валута,рано или късно в конкуренция с общата валута националната валута ще бъде изместена от пазара.Откъде на къде държавите – членки ще спъват ЕС да членува в Международни организации,да е страна по международни договори,да сключва дипломатически отношения,както ЕС не ограничава държавите-членки така и те не могат да го ограничават./От днешна гледна точка не поддържам всичко написано преди 3,4 години днес е 11.01.03 год. Смятам че Външната политика,Отбраната,Вътрешната сигурност и част от Данъчната политика /косвените данъци/ трябва да са от изключителната компетентност на съюза ,а не на държавите –членки.Това е за тяхно добро/.

Няма коментари: