неделя, 2 декември 2007 г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

ЛАТИНСКА АМЕРИКА. Когато стъпват първите португалски и испански заселници на американския континент те не намират мексиканци, бразилци, аржентинци и т.н.Отделилите се административни единици от Метрополията образуват новите държави населявани от испанци, португалци, африкански роби и индиански племена,последните каквито и различия да имат по между си в съзнанието ми са едно цяло.Коренът на Латинска Америка е общ,а държавите там са изкуствени образования създадени от местни диктаторчета.Така с течение на времето хората са се отчуждили и са създали отделни общности-аржентинска,бразилска,чилийска и т.н.,но те имат общ език испански или португалски и обща култура латиноамериканска.Не отричам съществуването на отделните латиноамерикански нации,но те са се образували ,защото хората са били държани разделени,по между им е имало труднопреодолими граници,поради което хората от пограничното село ,не са могли да контактуват с хората от селото от другата страна на границата.Техните транспортни структури,пощи,преса са били насочени към вътрешността на страната,а не към съседното село оттатък границата.В такава обстановка много лесно е да се насъскват отделни общности,да се води пропаганда,да се внушават различия,на края да се водят войни.Начело на тези две държави са стояли диктатори,военни хунти които не са могли да си поделят властта и така са създали изкуствено две отделни държави от един народ вместо една по-голяма обща държава.Днес обединението също е възможно.За отделен народ и нация можем да говорим ,когато този народ има собствен език и писменост.В Латинска Америка това не е на лице,така че различията са по-малки от нещата които ги свързват.
Ако трябва да давам прогноза:противоборството в световен план между отделните държави ще е все повече в икономически план ,отколкото в идеологически.Все повече са страните с демократичен политически режим ,така че политическите различия ще се сведат до минимум и такива ще се появят в икономически план.Конкуренцията в икономически план ще пречи на интеграцията на ЕС и САЩ ,въпреки еднаквата демократична политическа основа.Тези два икономически конкурента могат да бъдат основа на два икономически блока 1.ЕС и Русия 2.САЩ и Тихоокеанския регион/включая Латинска Америка/ ,но това са за момента фантастични планове без кръчмар. Русия още от времето на Петър І се е стремяла да стане европейска страна.Не трябва да се забравя желанието на Русия да няма една свръх сила в света, желание което може да се използва от ЕС за създаването на нов конкуриращ Америка икономически и политически център.Според мен в Югоизточна Азия не може да се образува самостоятелен център без наличието на САЩ.Страхът от комунистически Китай или от бившата империалистична сила Япония в малките островни държави в региона все още съществува.След втората световна война в следствие действията на САЩ в Тихоокеанския регион срещу империалистична Япония американското влияние нараства.Освободени от колониалното японско попечителство тези островни държави създават икономики по американски образец т.е. икономики основани на свободния пазар и конкуренцията. Американския модел не е копиран изцяло ,защото пазарната икономики върви редом с демократично политическо устройство,а в много от тези държави можем само условно да говорим за наличие на демокрация. Въпреки това благодарение на благотворното американско влияние азиатските тигри са едни от най-развитите държави в света. Икономическия обмен на САЩ със Югоизточна Азия все повече ще измества този с Европа.Много сингапурски,тайвански,южно корейски фирми работят изцяло за огромния американски пазар.
Извън тези два центъра на икономическо и политическо господство/които не се взаимоизключват защото са центрове на демокрацията./остават индийския субконтинент, арабския свят и Африка.Но и това може да се промени ако интеграционните процеси постигнат горните резултати.Целия арабски народ смята разделението на арабската нация за изкуствено,следствие на европейската колонизаторска политика.Това е точно така .Повечето араби мечтаят за своето обединение.Може би ще има нежелание в по-богатите арабски държави да приемат своите по-бедни роднини,но това са преодолими пречки.
Ислямските фундаменталисти са най-горещите подръжници на тази идея.По това те си приличат на привържениците на евроинтеграцията в Европа и с моя милост /но само по това/.

Няма коментари: