понеделник, 24 декември 2007 г.

НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ АМЕРИКАНСКАТА И СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ

НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ АМЕРИКАНСКАТА И СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ:/след прочита на книга за американската историческо развитие/.Икономическата зависимост на Юга от Севера : На издържащите се единствено от петрола петролни шейхства от западните демокрации вносители на единственото стойностно нещо което могат да предложат на световния пазар страните от Персийския залив.Подобна пълна икономическа зависимост имаме и в американската история на слаборазвития Юг от Севера.Победата на политическото устройство на Севера над Юга ,това очаква и страните от Персийския залив но надали това ще се дължи на война.


Неминуемо в началото обединението на Европейските държави ще става под натиска на политиците и едрия бизнес и със по-скоро пасивната съпротива на населението,но със задълбочаването на интеграционните процеси и с усещането на реалните ползи от обединението времената ще се променят и ще се прояви силно течение сред народните маси в много държави за създаването на супердържава.


В САЩ липсва дълго време организирана демократична власт,столетия те се учат на демократично управление,по-скоро експериментират в демокрацията,защото няма кой да им покаже пътя,никой не го е извървял.Днес не е така ,Източна Европа и Русия имат пред себе си чуждия опит и могат много бързо за едно две десетилетия да се превърнат в истински демократични държави,нещо за което на други държави са им били нужни столетия.


Северът е опира на свободата и индивидуализма,предприемачеството и конкуренцията, Югът-на робовладелството и колективизма,плантаторите и монополизма.

Няма коментари: