неделя, 2 декември 2007 г.

ОТЖИВЕЛИ СТРУКТУРИ

ОТЖИВЕЛИ СТРУКТУРИ:
В историята на човечеството няма нито един пример за организация или съюз от държави основан на принципа на неравнопоставеността и да е оцелял.ООН няма да направи изключение.Пример за равнопоставен съюз е САЩ,Швейцарската конфедерация,ЕС,НАТО, Германия и ред други конфедерални държави и съюзи.ООН няма бъдеще ако продължи да се основава на принципа на неравнопоставеност между държавите.В ООН дефакто членуват 5 държави:САЩ,Русия,Китай,Великобритания и Франция,останалите държави са параван.Само тези пет държави имат право на вето в световната организация или всички държави трябва да имат право на вето или никоя от тях не трябва да има такова право.С членуването си в ООН малките държави дефакто легитимират договорките между великите сили.
ООН е организация създадена след втората световна война,която напълно отразява тогавашното статукво.Днес това е остаряла и догматична институция неотговаряща на новото положение в света.Ако тази институция не успее да се реформира тя е обречена на гибел.ООН поставя държавата и нейната независимост и суверенитет в центъра,а не човешките права и тяхната защита.
Всеобщия пакт за правата на човека,Международния пакт за социални,икономически и културни права и множество други конвенции приети от ООН си остават записани на хартия без реална защита в диктаторски държави./нещо като останалата на хартия френската декларация за правата на човека и гражданина /.
Обратния път на развитие ясно личи в Европа.Европейската конвенция за правата на човека предвижда ясен механизъм за нейното приложение и защита – чрез създаването на Европейски съд за по правата на човека в Стразбург.
Не е достатъчно правата да бъдат прокламирани ,трябва да се намери механизъм за тяхната защита в световен мащаб – Световен съд.

Няма коментари: