понеделник, 24 декември 2007 г.

НОВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСТОРИЯТА

НОВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСТОРИЯТА:Разширяването на Изток на ЕС прилича на разширяването на Запад на САЩ.Приемането на нов щат е свързано с размисли това няма да доведе до разпадането на съюза ,до нестабилност на новата Американска държава/същото и в ЕС/Южните щати искат приемането на нови южни робовладелски щати,севера на нови северни щати.В ЕС северните държави /Германия,скандинавските държави/натискат за приемането на Прибалтика ,Полша.Южните държави/Италия,Гърция,Испания/за разширение на юг – България, Румъния.Приемането на нови щати става по следния начин .Заселниците заселват определена територия и на Учредително събрание съставят Конституция ,населението избира представителни органи,които искат приемането на територията за нов щат в рамките на съюза.В Източна Европа подобна процедура след свалянето на тоталитарните режими,нови Конституции и представително управление,което иска членство в ЕС.В ЕС все повече се забелязва и делението на федералисти и антифедералисти характерно за обществото на 13 американски щата в зората на създаването на американската държава,въпроса за създаването на силна централна власт или за запазване на хлабава федерация с повече права на 13 щата ,стои на дневен ред и пред 15 страни членки на ЕС.Историята впрочем ни дава отговор и кои ще е днес победителя в този спор в ЕС.Историята на ЕС и САЩ е история на два сиамски близнака,които на пук на медицината не са се родили едновременно.Впрочем в резервираното отношение към Европейските монархии и основно спрямо могъществото на Британската империя на младото американско общество има нещо сходно с подозрението на слабите европейски държави днес спрямо американското военно могъщество.

Няма коментари: