неделя, 2 декември 2007 г.

БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА. САЩ световен полицай и разширяването на НАТО

БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА.Годините които ни предстоят ще се характеризират с по-голямо настъпление на Демокрацията и отстъпление на авторитарните и тоталитарните режими.Това е ясно и за децата.Този процес може да бъде забавен но не и предотвратен.Когато пиша тези редове в Иран има бунтове за по-голяма свобода на печата и повече права на гражданите ,което е доказателство ,че хората в целия свят имат еднакви ценности,включително в мюсюлманския свят.
Светът ще се характеризира с множество регионални и вътрешнонационални между етнически конфликти,както е било и досега.В тази обстановка нуждата от световен полицай е належаща.
По радиото една журналистка се възмути от факта ,че САЩ могат да идат в която си искат точка на света и да кажат “Вие не спазвате правата на човека ще ви бомбардираме”.Аз бих се зарадвал на тази перспектива .Светът би спечелил много ако САЩ имаха сили да се намесят във всеки междуетнически конфликт по света .За съжаление нямат.
Нима не би било от полза за човечеството , ако САЩ или която и да било сила по света бе успяла да предотврати клането на 500 000 руандийци в Централна Африка.Но това не стана първо поради липса на интереси и второ поради това че не бе възможно да се дислоцират войски в центъра на Екваториална Африка при неразвити комуникации и екваториални гори , при липса на държави членки на НАТО или държави партньорки на НАТО.
Дълго мислех върху възмущението на тази журналистка и стигнах до извод: тя смята че САЩ няма да защитават човешките права,а ще се борят за някакви други интереси.Може би да колонизират региона ????!!!!!!Няма съвременна демокрация която да поддържа колонии , а САЩ не са и имали.САЩ са тези,които дават ултиматум на Великобритания и Франция след втората световна война да дадат независимост на колониите си и въпреки съпротивата на хора като Де Гол това става факт.
Светът се нуждае от световен полицай и такава роля могат да изпълняват само група от свободни и демократични държави.Тази роля не може да се изпълнява от Китай ,защото не само няма ресурса но и няма нищо привлекателно което може да предложи на воюващите народи.Никой народ не би избрал политическото устройство на Китай пред това на САЩ и Западна Европа.
След кризата в Югославия НАТО излезе по единен от всякога,в противовес на обратните твърдения в България.Ние винаги правим грешни оценки на ситуацията което ни е национална черта.Но този път благодарение на Президента Стоянов и някои др. Български политици направихме правилния избор в защита на човешките права.
Някои би казал,че застанахме в защита на човешките права на албанците и за нарушаване на правата на сърбите .Няма такава дилема.Нито един Международен договор не въздига в човешко право - етническото прочистване и геноцид,които извършваха сърбите.
Аз бих попитал какво би станало ако САЩ бяха запазили неутралитет във втората световна война с аргумента да ние сме затова Англия да е независима държава и сме за защита на правото на английския народ на самоопределение ,но ние неможем да нарушаваме правата на немския народ.Какви права имат немците да окупират света ,да избиват евреи,цигани,славяни.САЩ нарушиха ли човешки права на немците през втората световна война “Да”,но в името на защитата на човешките права.Аз не мога да съжалявам за сръбския народ,за нито един сърбин обявил се в подкрепа на Милошевич ,за паравоенните части в Косово.Всеки трябва да носи отговорност за позицията ,която заема .Ако тази позиция е в подкрепа на насилието и смъртта то той не заслужава по различна съдба.Историята е доказала че който вади меч от меч умира.Няма да е по различна и съдбата на Милошевич.
НАТО е организацията ,която спомогна за утвърждаване на демократичните политическите режими в Испания,Португалия,Гърция след военните режими там.,а Турция бе запазена от ислямиски попълзновения.НАТО ще спомогне и за стабилизиране на Централна и Източна Европа.
Стои въпроса след разширяването на Изток накъде.Мисля че НАТО ще продължи да се разширява и извън Европа,превръщайки се в един истински световен полицай.Потенциал за разширение има в Азия/Япония,Южна Корея/,Австралия,Нова Зеландия,защо не и в Латинска Америка - Мексико,Бразилия,Аржентина,Чили.
Така НАТО би се превърнал не в организация на Северна Америка и Европа,а би включила и още три континента Южна Америка,Австралия и Океания и част от Азия.Такава организация ще има по-голяма легитимност в Международните дела и ще може с по-голям авторитет да се намесва в регионални конфликти /най-вече в Африка/ за тяхното потушаване.
Не е по силите на САЩ поддържането на мира и следенето за зачитане на човешките права в целия свят.Но е по силите на общност от демократични държави .Така американския данъкоплатец ще бъде разтоварен от издръжката на тази световна армия /АМЕРИКАНСКАТА/.Тежестта и отговорността за световната сигурност ще бъде разпределена между повече държави от повече континенти.
Естествено това е една прогноза за развитието на съюза ,но мисля че е най-реална въпреки несигурността на всяка прогноза.Нереално е да се мисли че НАТО ще се разпадне или ще спре разширението си само до Източна Европа.Всеки нов член ще иска включването на свои съсед в организацията Полша на Украйна,България на Македония,Словения на Хърватска и т.н.,което ще доведе до верижен процес.
Същността на НАТО се крие в член 5 на Вашингтонския договор според който ако една държава бъде нападната другите трябва да и се притечат на помощ.Така че ако Канада бъде нападната Чехия е длъжна да изпрати войски в нейна защита макар конфликта и да не я засяга и обратното.
Самите държави членки се задължават да разрешават конфликтите помежду си с диалог ,а не с употреба на сила Ако не бе тази клауза Турция и Гърция отдавна да водеха война по между си,подобно на непрестанните конфликти между Индия и Пакистан.Но светът не помни през столетията конфликт между две демократични държави,а едно от изискванията за членство в организацията е демократично плуралистично общество. Горните четири държави явно още не са дорасли напълно да бъдат квалифицирани като истински демократични.

Няма коментари: